top of page
Autodrop: Werk

Autodrop

Ergens eind jaren ’80 bedacht Frank Pels voor Autodrop de slogan ‘Zo lekker, het zou verboden moeten worden’. Dankzij die slogan en vrolijke dropjes in de vorm van diverse grappige benaamde autootjes, wist Autodrop in een decennium uit te groeien tot het leukste dropje van Nederland. 


De Anti Autodrop Lobby

In 2005 besloten Meijer en zijn kompanen bij De Frank Pels Company om De Anti Autodrop Lobby in het leven te roepen. Een eenmanslobby rond de persoon van de fictieve Drs. Klammenvoet. Een ex-verslaafde die nu de rest van de wereld wilde overtuigen van de gevaren van ‘het zoete leed dat Autdrop heet’. Dat deed hij via de radio en de website hetzouverbodenmoetenworden.nl. Content marketing avant la lettre.


Om even aan te geven welk hart voor de zaak Meijer heeft: het is zijn hoofd dat (lichtelijk aangepast in Photoshop) dienst deed als hoofd van de vermaledijde Klammenvoet. 


De Autoriteitenlijn

In de jaren na de Anti Autodrop Lobby zagen nieuwe Autodropjes het leven. Dit werd de zogeheten ‘autoriteitenlijn’. Dropjes met namen als Motoragent Zwartmans, Parkeerwacht Zwartjes, Minister de Zwarte en Generaal Zwartkop wilden Autodrop laten verbieden, omdat ze het te lekker hadden gemaakt. Hun grote tragiek: ze waren zelf dropjes.

Autodrop: Pro Gallery
Video Title
00:23
Video Title
00:32
Video Title
00:29
Video Title
00:31
Video Title
00:23
Video Title
00:32
Video Title
00:29
Video Title
00:31
Autodrop: Video Player
bottom of page